การฝากประวัติผ่านออนไลน์

ในการมองหางานใหม่ หรือต้องการสมัครงานผู้สมัครจะเลือกวิธีการสมัครงานด้วยวิธีการต่างๆ หากวิธีหนึ่งที่ผู้สมัครงานในปัจจุบันนั่นคือการฝากประวัติสมัครงานผ่าน online ซึ่งเป็นช่องทางที่มีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา บางคนเลือกส่งResume ให้กับบริษัทโดยตรง บางคนก็เลือกใช้บริการผ่านทางช่องทางจัดหางานต่าง ๆ ด้วยเชื่อที่แตกต่างกันไปตามวิธีการของแต่ละคน เช่น หากเลือกส่งไปที่บริษัทโดยตรง เพราะต้องการให้ใบสมัครนั้นไปถึงฝ่ายบุคคลขององค์กรนั้นทันที หรือเลือก ผ่านช่องทาง Website รับสมัครงาน เพราะสามารถลดขั้นตอนในการสมัครงาน ประหยัด ประหยัดเวลาการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังได้รับผลตอบรับที่ดี แต่ไม่ว่าจะเป็นการสมัครงาน หรือฝากประวัติสมัครงานออนไลน์ไว้ในช่องทางใด การฝากประวัติไว้กับ website หางาน จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการถูกเรียกสัมภาษณ์งานมากกว่า เพราะโดยปกติการทำงานของฝ่าย HR จะมีการสรรหาข้อมูลWebsite เพื่อหาผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ ใช้บริการเว็บไซต์หางานควบคู่กับเว็บไซต์ของบริษัทหรือระบบ Matching ของ thaijob.com ที่จะจับคู่ระหว่างคนที่ต้องการหางาน กับองค์กรที่ต้องการผู้เข้าร่วมงาน ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการฝากประวัติสมัครงานแบบออนไลน์ คือข้อมูลจะมีระบบในการจัดการข้อมูลที่ดีทำให้มั่นใจว่าข้อมูลจะปลอดภัย และข้อมูลในเอกสารจะไม่หายไปไหน  เนื่องจากมีการจัดเก็บข้อมูลที่ดี ทำให้การฝากเรซูเม่เพียงครั้งเดียว บริษัทก็สามารถเข้าไปค้นหาได้ตลอดเวลา และลดระยะเวลาในการค้นหา ประหยัดค่าใช้จ่ายของทั้งสองฝ่าย หากผู้ประกาศหางานคุณสมบัติตรงกับความต้องการ ก็จะได้รับการเรียกสัมภาษณ์ในทันที